Oblikujemo in izdelujemo spletne strani, spletne trgovine, logotipe, vizitke, plakate, zloženke, letake, brošure, dopisne liste, delovne liste, priznanja, pohvale, panoje, oglase in vse druge vrste tiskovin.

To visualize, to understand, to actLet me guess? You don't understand a word outside of this rectangle, except "design" word? Well, that should be enough. We design. Web and print products.

We believe that ideals are here, in our heads, on Earth, just waiting for us to design them.

INFO: dudesign has merged with MZB tehnica into team named "workum". Last days of dudesign's website are numbered. :/

spletna stran, Evro-atlantski svet Slovenije spletna stran, RIPS vizitka, Telemont spletna stran, Taktika Plus konferenčni program, Taktika Plus jumbo plakat, Občina Mežica spletna trgovina, Popikoki spletna stran, Taktika Aktiv spletna stran, Izobraževalni center DPN logotip, Telemont spletna stran (beta), HBL brošura, Taktika Plus tiskan oglas, Inštitut za nepremičnine logotip/zastava dogodka, Občina Mežica brošura, Taktika Plus spletna stran, Perkfest moja prva zamisel
Dejan Ulcej
vorkum d.o.o.
T: +386 41 279 331
M: dejan@vorkum.si
Ulica bratov Kastelic 6
SI-1291 Škofljica
Slovenija
a ne pozabite! Ko si izberete produkt, ki bi ga radi imeli, najprej pomislite na to, komu je namenjen, kaj želite z njim doseči, katere informacije so bistvene za ciljno publiko, kako želite, da se bo ciljna publika odzvala, ter kakšno vlogo bo imel produkt pri promociji vašega podjetja oz. pri vizualnem komuniciranju. Za to poskrbite vi sami!
činkovit izdelek pa bomo poskusili pripraviti mi! Poskrbeli bomo, da bodo storitve kakovostno opravljene, da bodo seveda opravljene ažurno in skladno z vašimi časovnimi zahtevami, da bodo končni produkti vsebovali izvirne ideje, da bodo zajete tudi grafične in vsebinske značilnosti vaše panoge in da boste na koncu tako s produktom kot s storitvami tudi zadovoljni.